Hutnictwo

Stal blachyHutnictwo jako prężnie działająca gałąź gospodarki funkcjonuje już od stuleci. Na przestrzeni wszystkich tych lat metody i techniki wytapiania metali ulegały zmianom i to zmianom na lepsze. Podobnie jak w przypadku innych dziedzin przemysłu, u podstaw hutnictwa leżą prymitywne maszyny napędzane głównie siłą ludzkich mięśni.

Dziś człowiek nie został zupełnie wyeliminowany z procesów wyrobu stali, jednak tendencje są takie, by w tych najbardziej ryzykownych, niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia czynnościach, zastępowała człowieka maszyna. Na znaczny rozwój hutnictwa decydujący wpływ miały w dawnych latach przede wszystkim postępujące szybko badania naukowe oraz coraz bardziej wykształceni ludzie zajmujący się tą dziedzina przemysłu. Kadra pracowników była coraz lepiej wykształcona – z czasem byli to absolwenci, założonego w 1922 roku na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, wydziału hutniczego. Jak więc widać hutnictwo to przepotężna maszyna przemysłowa z solidnym zapleczem złóż naturalnych, mechanicznych i dobrze wykształcona kadra pracowniczą.