Historia Hutnictwa

blacha w kręguHistoria hutnictwa
W historii rodzimej gospodarki wiele było gałęzi przemysłu, które w kolejnych dekadach cieszyły się wyjątkową popularnością, przysparzając nam nierzadko dumy na arenie europejskiej, a nawet międzynarodowej. Jedną z naszych przebrzmiałych już chlub narodowych jest rozwijające się swego czasu hutnictwo.

Z taką popularnością wiązało się oczywiście duże zapotrzebowanie na wykonawców tej profesji – hutników. Ta ciężka i niebezpieczna praca zyskała szacunek i wielu prawdziwych specjalistów. Hutnictwo było jednym z polskich znaków rozpoznawczych na świecie. Dziś, niestety, sytuacja zmieniła się diametralnie. Przede wszystkim gruntownym przemianom uległa nie tylko nasza polityka narodowa, ale cała polityka europejska. Polska straciła przodownictwo w produkcji stali, ostały się nieliczne, w porównaniu z ich dawnym stanem liczebnym, huty, w których coraz częściej maszyna zastępuje człowieka. Trudno stwierdzić, czy przemysł hutniczy chyli się ku upadkowi. Z całą pewnością zmienia się, a kierunek tych zmian pokaże zapewne już niebawem przyszłość.