Wyroby hutnicze

blachy ocynkowaneHistoria hutnictwa sięga czasów trzeciego wieku przed naszą erą. W Polsce ślady najstarszych wyrobów hutniczych sięgają jakieś 2000 lat wstecz. Na rozwój hutnictwa w poszczególnych regionach naszego kraju ogromny wpływ miały zasoby naturalne – miejsca, gdzie występowały rudy żelaza, rozległe zalesione tereny niezbędne do dostarczania węgla drzewnego oraz możliwość wykorzystania spadku naturalnych wód do wytwarzania energii.

Oczywiście najważniejszym czynnikiem były złoża rud żelaza. Z pozostałymi człowiek szybko nauczył sobie radzić i pokonywać przeciwności losu. Skutkiem jego działań hutnictwo jest dziś nowoczesną dziedziną przemysłu. Nie bez znaczenia dla jej rozwoju były dokonania w technice budowania pieców hutniczych – wszak to najważniejsze wyposażenie każdej huty. Przed wiekami prymitywne, dziś stanowią przykład tryumfu ludzkiego geniuszu i postępu technicznego. Jak każda inna gałąź przemysłu, hutnictwo również wymaga ciągłej modernizacji, która z kolei pociąga za sobą ogromne nakłady finansowe. Niestety, postęp i dobrobyt muszą kosztować – ale też korzyści dla człowieka i ilość materiałów, które otrzymuje w ten sposób ludzkość jest ogromna. Nie sposób tu wymienić wszystkich zastosowań – ale spójrzmy chociaż na materiały budowlane – strona www.