Wytop stali

zelazoHutnictwo opiera się na otrzymywaniu metali między innymi z rud, do którego wykorzystuje się również złom. Jest więc przemysłem nie tylko funkcjonalnym, ale również pożytecznym ze względów ekologicznych. Sterty zalegającego złomu znajdują dzięki hutnictwu swoje zastosowanie. Po odpowiedniej przeróbce wykorzystuje je się w przemyśle ciężkim, budownictwie, transporcie.

Ujmując rzecz obrazowo, można powiedzieć, że hutnictwo stoi na szczycie piramidy, u której podnóża znajduje się bardzo dużo drobnych odłamów naszej gospodarki korzystających z dobrodziejstw przemysłu hutniczego – np materiały budowlane – zobacz tu. Wszystkie one składają się na nasz codzienny dobrobyt, do którego zdążyliśmy już przywyknąć na tyle, że nie traktujemy go jako żadnej rewelacji, a być może powinniśmy. O tym jak ważny jest rozwój hutnictwa najlepiej świadczy fakt, że jeszcze do niedawna miernikiem rozwoju gospodarczego była produkcja stali przypadająca na jednego mieszkańca. Współcześnie stal, czyli produkt przemysłu hutniczego, powoli zostaje wypierana przez tworzywa sztuczne. Nadal jednak ma się wystarczająco dobrze, by przemysł hutniczy miał rację bytu w XXI wieku.